ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ VÀO GIỎ TIỀN TỆ QUỐC TẾ: Tác động thế nào tới doanh nghiệp Việt?