Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng NDT có dấu hiệu “ủ bệnh”