Đồng Nai kết nối ngân hàng, giúp doanh nghiệp gỡ khó khăn phục hồi sản xuất

Doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top