Đồng Nai bị "nhắc" liên tục về xử lý bức xúc của Cty Bảo Khang

Mảnh đất Cty Bảo Khang lúc bị cưỡng chế tan hoang.
Mảnh đất Cty Bảo Khang lúc bị cưỡng chế tan hoang.
Mảnh đất Cty Bảo Khang lúc bị cưỡng chế tan hoang.
Lên top