Động lực mới giúp Hạ Long đón thêm hàng triệu lượt du khách

Wonder Fashion Show by Chung Thanh Phong - Vũ khúc ánh sáng. Ảnh: P.V
Wonder Fashion Show by Chung Thanh Phong - Vũ khúc ánh sáng. Ảnh: P.V
Wonder Fashion Show by Chung Thanh Phong - Vũ khúc ánh sáng. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top