Động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán: Tiền túi hay tiền vay?

Dòng tiền từ nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong nước tạo động lực chính thúc đẩy thị trường tăng điểm trong thời gian qua. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Dòng tiền từ nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong nước tạo động lực chính thúc đẩy thị trường tăng điểm trong thời gian qua. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Dòng tiền từ nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong nước tạo động lực chính thúc đẩy thị trường tăng điểm trong thời gian qua. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top