Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH ủy thác qua hệ thống Đoàn thanh niên đến nay đạt trên 28.488 tỉ đồng với hơn 891 nghìn hộ vay. Ảnh: Nguyên Giáp
Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH ủy thác qua hệ thống Đoàn thanh niên đến nay đạt trên 28.488 tỉ đồng với hơn 891 nghìn hộ vay. Ảnh: Nguyên Giáp
Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH ủy thác qua hệ thống Đoàn thanh niên đến nay đạt trên 28.488 tỉ đồng với hơn 891 nghìn hộ vay. Ảnh: Nguyên Giáp
Lên top