Đồng hành cùng người nghèo trên đường phát triển

Đã có 22 chương trình tín dụng được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của người dân. Ảnh: VBSP
Đã có 22 chương trình tín dụng được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của người dân. Ảnh: VBSP
Đã có 22 chương trình tín dụng được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của người dân. Ảnh: VBSP
Lên top