Đóng điện TBA 220kV Lao Bảo - sẵn sàng giải phóng công suất điện gió

Máy biến áp AT2 tại TBA 220kV Lao Bảo được đóng điện vào lúc 4h30 phút, ngày 30.6. Ảnh: Xuân Tiến
Máy biến áp AT2 tại TBA 220kV Lao Bảo được đóng điện vào lúc 4h30 phút, ngày 30.6. Ảnh: Xuân Tiến
Máy biến áp AT2 tại TBA 220kV Lao Bảo được đóng điện vào lúc 4h30 phút, ngày 30.6. Ảnh: Xuân Tiến
Lên top