Đóng cửa sớm hội chợ của Hội doanh nhân trẻ Quảng Ninh do nhiều “lùm xùm” về tổ chức

QLTT tỉnh Quang rninh kiểm tra những sản phẩm không chứng minh nguồn gốc và thu giữ hàng kém chất lượng A3: Bói toán, xem tướng cũng "chếm chệ" trong một gian hàng tại hội chợ.
QLTT tỉnh Quang rninh kiểm tra những sản phẩm không chứng minh nguồn gốc và thu giữ hàng kém chất lượng A3: Bói toán, xem tướng cũng "chếm chệ" trong một gian hàng tại hội chợ.
QLTT tỉnh Quang rninh kiểm tra những sản phẩm không chứng minh nguồn gốc và thu giữ hàng kém chất lượng A3: Bói toán, xem tướng cũng "chếm chệ" trong một gian hàng tại hội chợ.
Lên top