Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

Mỏ than lộ thiên Hà Tu dự kiến đóng cửa vào năm 2028. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mỏ than lộ thiên Hà Tu dự kiến đóng cửa vào năm 2028. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mỏ than lộ thiên Hà Tu dự kiến đóng cửa vào năm 2028. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top