Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu tăng 22,04% bất chấp dịch bệnh

Xuất khẩu tại ĐBSCL tăng trưởng cao bất chấp dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu tại ĐBSCL tăng trưởng cao bất chấp dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu tại ĐBSCL tăng trưởng cao bất chấp dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top