Đồng bằng sông Cửu Long - thủ phủ điện gió trong tương lai

Đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu hoàn thành. 
Ảnh: Nhật Hồ
Đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top