Đồng bằng sông Cửu Long thiếu trầm trọng lao động phục vụ nuôi tôm

Giám đốc Sở NNPTNT Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly cảnh báo thiếu lao động trong ngành nuôi tôm (ảnh Nhật Hồ)
Giám đốc Sở NNPTNT Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly cảnh báo thiếu lao động trong ngành nuôi tôm (ảnh Nhật Hồ)
Giám đốc Sở NNPTNT Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly cảnh báo thiếu lao động trong ngành nuôi tôm (ảnh Nhật Hồ)
Lên top