Đồng bằng sông Cửu Long: Sau bão số 3, lộ bất cập các dự án tàu cá

Không nơi trú bão an toàn, nhiều tàu cá neo đậu khi kêu gọi vào bờ đậu ở cửa sông rất mất an toàn. Ảnh: Nhật Hồ
Không nơi trú bão an toàn, nhiều tàu cá neo đậu khi kêu gọi vào bờ đậu ở cửa sông rất mất an toàn. Ảnh: Nhật Hồ
Không nơi trú bão an toàn, nhiều tàu cá neo đậu khi kêu gọi vào bờ đậu ở cửa sông rất mất an toàn. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top