Đồng bằng sông Cửu Long đâu chỉ có miệt vườn, sông nước