Đồng bằng sông Cửu Long: Cần được bán lúa cũ để thu mua lúa mới

Nông dân Long An thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: Kỳ Quan
Nông dân Long An thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: Kỳ Quan
Nông dân Long An thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top