Đón xuân Canh Tý trên công trường đường dây 500 kV mạch 3

Giám đốc CPMB thông tin tiến độ dự án.
Giám đốc CPMB thông tin tiến độ dự án.
Giám đốc CPMB thông tin tiến độ dự án.
Lên top