Đơn vị, cá nhân nhũng nhiễu doanh nghiệp, 2 năm sau vẫn bị “trảm”

Chính phủ yêu cầu VCCI phát động trong các DN không đưa hối lộ cho mọi cán bộ công chức, thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN. (Ảnh minh họa)
Chính phủ yêu cầu VCCI phát động trong các DN không đưa hối lộ cho mọi cán bộ công chức, thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN. (Ảnh minh họa)
Chính phủ yêu cầu VCCI phát động trong các DN không đưa hối lộ cho mọi cán bộ công chức, thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top