Đón Tết trên “chín tầng mây”

CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo hát mừng tuổi hành khách trên một chuyến bay ngày 30 Tết.
CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo hát mừng tuổi hành khách trên một chuyến bay ngày 30 Tết.
CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo hát mừng tuổi hành khách trên một chuyến bay ngày 30 Tết.
Lên top