Đón sóng tăng mạnh mới, giá USD chót vót, giá vàng bật cao

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD đồng loạt tăng nóng cả thị trường trong nước và thế giới. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD đồng loạt tăng nóng cả thị trường trong nước và thế giới. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD đồng loạt tăng nóng cả thị trường trong nước và thế giới. Ảnh: TL
Lên top