Đón sóng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam: Cơ hội vàng thúc đẩy đầu tư khu công nghiệp

Khu Công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đang thu hút rất nhiều doanh nghiệp và dự án đầu tư lớn. Ảnh: B.N
Khu Công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đang thu hút rất nhiều doanh nghiệp và dự án đầu tư lớn. Ảnh: B.N
Khu Công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đang thu hút rất nhiều doanh nghiệp và dự án đầu tư lớn. Ảnh: B.N
Lên top