Đón sóng đầu tư nước ngoài từ 3 dòng vốn dịch chuyển

Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng tầm để tự tin bắt tay sòng phẳng với các nhà đầu tư ngoại. Ảnh minh họa: Vũ Long
Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng tầm để tự tin bắt tay sòng phẳng với các nhà đầu tư ngoại. Ảnh minh họa: Vũ Long
Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng tầm để tự tin bắt tay sòng phẳng với các nhà đầu tư ngoại. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top