“Đón sóng” chuyển dịch FDI: Làm sao để hiệu quả?

Đón làn sóng FDI mới, có cơ hội, có thách thức. Ảnh Đức Thanh (ảnh minh họa.)
Đón làn sóng FDI mới, có cơ hội, có thách thức. Ảnh Đức Thanh (ảnh minh họa.)
Đón làn sóng FDI mới, có cơ hội, có thách thức. Ảnh Đức Thanh (ảnh minh họa.)
Lên top