Dồn nội lực đạt tăng trưởng 6-6,5% dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp

Bắc Giang khắc phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đạt tăng trưởng. Ảnh: Anh Tuấn
Bắc Giang khắc phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đạt tăng trưởng. Ảnh: Anh Tuấn
Bắc Giang khắc phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đạt tăng trưởng. Ảnh: Anh Tuấn
Lên top