Đón năm mới với “Bay chất, trúng xe hơi, vui lễ hội, Vietjet thôi”

Đón Noel và năm mới với "Bay chất, trúng xe hơi, vui lễ hội, Vietjet thôi". Ảnh: Vietjet
Đón Noel và năm mới với "Bay chất, trúng xe hơi, vui lễ hội, Vietjet thôi". Ảnh: Vietjet
Đón Noel và năm mới với "Bay chất, trúng xe hơi, vui lễ hội, Vietjet thôi". Ảnh: Vietjet
Lên top