Đơn hàng nhiều, doanh nghiệp nhộn nhịp tuyển dụng lao động trở lại

Hoạt động sản xuất của Công ty Việt Nam Samho đã ổn định trở lại như trước khi xảy ra dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Hoạt động sản xuất của Công ty Việt Nam Samho đã ổn định trở lại như trước khi xảy ra dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Hoạt động sản xuất của Công ty Việt Nam Samho đã ổn định trở lại như trước khi xảy ra dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Lên top