Đội vốn 11.600 tỉ, Nhiệt điện Long Phú 1 kiến nghị Thủ tướng "giải cứu"

Nhiệt điện Long Phú 1 (Sóc Trăng) được xem là Nhà máy nhiệt điện lớn nhất ĐBSCL có nguy cơ không hoàn thành (ảnh PVN)
Nhiệt điện Long Phú 1 (Sóc Trăng) được xem là Nhà máy nhiệt điện lớn nhất ĐBSCL có nguy cơ không hoàn thành (ảnh PVN)
Nhiệt điện Long Phú 1 (Sóc Trăng) được xem là Nhà máy nhiệt điện lớn nhất ĐBSCL có nguy cơ không hoàn thành (ảnh PVN)
Lên top