Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đối tượng được đền bù thiệt hại do sự cố cá chết được phân thành 7 nhóm