Đổi tiền rách, bạc màu có mất phí không?

Người dân có thể đổi tiền rách, bạc màu tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các địa phương, hoàn toàn không mất phí. Ảnh minh họa: D.L
Người dân có thể đổi tiền rách, bạc màu tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các địa phương, hoàn toàn không mất phí. Ảnh minh họa: D.L
Người dân có thể đổi tiền rách, bạc màu tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các địa phương, hoàn toàn không mất phí. Ảnh minh họa: D.L
Lên top