Đổi tiền lẻ dịp Tết: Ngân hàng “bó tay”, dịch vụ ngoài bao nhiêu cũng nhận