Đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch

Phú Yên đối thoại cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi dịch được kiểm soát. Ảnh: Phương Uyên
Phú Yên đối thoại cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi dịch được kiểm soát. Ảnh: Phương Uyên
Phú Yên đối thoại cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi dịch được kiểm soát. Ảnh: Phương Uyên
Lên top