Đối thoại doanh nghiệp Thanh Hoá 2016: “Bầu” Đệ đề xuất chuyển công tác Giám đốc Sở Xây dựng