Đổi thẻ từ sang thẻ chip: Các ngân hàng chưa chốt việc thu phí hay không

Các ngân hàng đang tính toán việc thu phí chuyển đổi thẻ. Ảnh C.V
Các ngân hàng đang tính toán việc thu phí chuyển đổi thẻ. Ảnh C.V
Các ngân hàng đang tính toán việc thu phí chuyển đổi thẻ. Ảnh C.V
Lên top