Đổi thẻ chip trước thời hạn 31.12, “khai tử” thẻ từ

Thẻ chip contactless có tính năng bảo mật cao hơn với người dùng. Ảnh TL
Thẻ chip contactless có tính năng bảo mật cao hơn với người dùng. Ảnh TL
Thẻ chip contactless có tính năng bảo mật cao hơn với người dùng. Ảnh TL
Lên top