Đối tác thúc giục, xuất khẩu vẫn kẹt cứng vì thiếu nhân lực chế biến

Xuất khẩu gạo đang rất khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo đang rất khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo đang rất khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Lên top