“Đối sách” tiền lẻ lan tới Trạm BOT Nam Bình Định

Nhân viên thu phí tươi cười phục vụ khách.
Nhân viên thu phí tươi cười phục vụ khách.