Đổi mới sáng tạo - chìa khóa chuyển đổi số để tạo đà tăng trưởng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh về vai trò của đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh về vai trò của đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh về vai trò của đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp. Ảnh: VGP
Lên top