Đối mặt với virus Corona: Lên kịch bản phát triển kinh tế

Thông quan hàng nông sản sang Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) ngày 6.2.2020. Ảnh: T.Chí
Thông quan hàng nông sản sang Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) ngày 6.2.2020. Ảnh: T.Chí
Thông quan hàng nông sản sang Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) ngày 6.2.2020. Ảnh: T.Chí
Lên top