Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đổi 11 số thành 10 số: Dân sẽ lại khổ sở đến ngân hàng để khai báo lại số điện thoại

Việc chuyển đổi sẽ được tiến hành từ 15.9
Việc chuyển đổi sẽ được tiến hành từ 15.9