Độc đáo trồng đào xứ Bắc trên đất Tây Nguyên

Đào Nhật Tân trồng tại Tây Nguyên được người dân ưa chuộng.
Đào Nhật Tân trồng tại Tây Nguyên được người dân ưa chuộng.
Đào Nhật Tân trồng tại Tây Nguyên được người dân ưa chuộng.