Độc đáo trái cây chơi tết ở miền Tây

Kiểng hình chó làm từ cây tắc của các nghệ nhân ở Bến Tre (ảnh: P.V)
Kiểng hình chó làm từ cây tắc của các nghệ nhân ở Bến Tre (ảnh: P.V)
Kiểng hình chó làm từ cây tắc của các nghệ nhân ở Bến Tre (ảnh: P.V)
Lên top