Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Độc đáo sáng chế tăng chất lượng dầu nhiệt phân sinh khối, thay thế các sản phẩm dầu mỏ

Quy trình sản xuất. (Ảnh: PV)
Quy trình sản xuất. (Ảnh: PV)