Doanh thu và lợi nhuận giảm sâu, Apatit Việt Nam vẫn được Vinachem đề nghị tặng cờ thi đua

Tổ hợp Văn hóa Thể thao Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ảnh: PV
Tổ hợp Văn hóa Thể thao Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ảnh: PV