Doanh thu Transimex “bốc hơi” 187 tỉ đồng sau kiểm toán

Ảnh: Website Transimex.
Ảnh: Website Transimex.
Ảnh: Website Transimex.
Lên top