Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận của Môi trường Sonadezi giảm mạnh

Nhà máy xử lý rác Vĩnh Tân - một dự án lớn của SZE.
Ảnh: Báo Đồng Nai.
Nhà máy xử lý rác Vĩnh Tân - một dự án lớn của SZE. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Nhà máy xử lý rác Vĩnh Tân - một dự án lớn của SZE. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Lên top