Doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm của Apax Holdings đạt trên 1,100 tỉ

Lên top