Doanh thu bán lẻ tại nhiều tỉnh tăng trưởng, nền kinh tế phục hồi tích cực

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Lên top