Doanh số quý II của Văn Phú Invest tụt dốc nhưng lãi sau thuế vẫn tăng

Doanh thu hợp nhất quý II của Văn Phú Invest giảm hơn 62% so với cùng kỳ.
Ảnh: vanphu.vn
Doanh thu hợp nhất quý II của Văn Phú Invest giảm hơn 62% so với cùng kỳ. Ảnh: vanphu.vn
Doanh thu hợp nhất quý II của Văn Phú Invest giảm hơn 62% so với cùng kỳ. Ảnh: vanphu.vn
Lên top