Doanh nghiệp xin được sản xuất và đảm bảo các yêu cầu chống dịch COVID-19

Các doanh nghiệp cần được hướng dẫn phòng chống dịch an toàn để tiếp tục sản xuất, mang lại của cải cho xã hội. Ảnh: Kh.V
Các doanh nghiệp cần được hướng dẫn phòng chống dịch an toàn để tiếp tục sản xuất, mang lại của cải cho xã hội. Ảnh: Kh.V
Các doanh nghiệp cần được hướng dẫn phòng chống dịch an toàn để tiếp tục sản xuất, mang lại của cải cho xã hội. Ảnh: Kh.V
Lên top